top of page

Past events

wrights_bla.png

2021-11-18

SYMPOSIUM
NÄTVERKET FÖR LÄS-, SPRÅK- OCH SKRIVUTVECKLING I VÄSTERBOTTEN/ÖVIK

Presentation:

Demokratiprojekt (Eva Lindgren, Carina Hermansson)

Symposium organiserat av Erika Sturk. 

wrights_bla.png

2021-05-19 - 2021-05-20

Presentationer vid LITUM Symposium:Literacy in educational borderlands

Titlar:
 

1. ”(Re)conceptualising participatory writing”  (Eva Lindgren, Carina Hermansson, Per Boström & Peter Ström)

2. Appraisal in the writing classroom: a participatory research framework 

(Eva Lindgren, Carina Hermansson, Per Boström, Anna Nilsson, Peter Ström & Erika Sturk)

wrights_bla.png

2020-11-18

Presentationer vid Symposiet "(W)rights! Skrivande som näring för demokrati".

vid

den digitala konferensen Svenska med Didaktisk inriktning (SMDI 14)

Medverkande: Per Boström, Carina Hermansson, Katarina Kärnebro, Eva Lindgren, Anna Nilsson, Kristina Sehlin Macneil, Peter Ström, Erika Sturk

wrights_bla.png

2019-12-10

Presentation vid högre seminariet Educational Linguistics.

Linneus University (Växjö), Sweden.

Titel: Skrivande, diskurser och demokrati.

 

Medverkande: Eva Lindgren

wrights_bla.png

2019-11-19

Presentation vid högre seminariet Lärande, text & Språk (LTS)

Gothenburg University, Sweden

Titel: Skrivande och skrivundervisning ur ett demokratiperspektiv.

 

Medverkande: Eva Lindgren och Erika Sturk

wrights_bla.png

2019-10-29

Presentation vid Språket och livet – en dag om språk, demokrati och hälsa.

Karlstad University, Sweden. 

Titel: Språk och skrivande som demokratiska redskap.

Medverkande: Eva Lindgren

wrights_bla.png

2019-06-11

Paper presented at the LITUM symposium.

 

Umeå University, Sweden. 

Title: "Writing as participation in society: methodological challenges."

Participants: Per Boström, Carina Hermansson, Peter Ström & Eva Lindgren

bottom of page