top of page

Berättelsen börjar...

När jag ser den här bilden så tänker jag att det är Atlantis eftersom att allt är under vatten. Man kan se raserade hus, människor som drunknat och flyter omkring där nere och en stor ljusstråle från ytan som når havets botten. Jag känner en känsla av övergivenhet eftersom att alla är döda och ingen kunde hjälpa dom. Eftersom att hela staden har sjunkit till botten med hus, vägar och bilar så får jag en känsla av onödighet.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Jag ser en stad i ruiner. Ett flertal människor svävar i luften och bilarna likaså. Vägarna är helt i kras och jag kan se flera höghus stupandes nedåt i bakgrunden. Det är helt kaos och jag befinner m

Jag ser en massa figurer som har börjat sväva upp i en sorts stråle av ljus, som det brukar vara i sci-fi och aliens. Det ser ut som att det har blivit domedagen och jag kan se en stad i ruiner i bakg

Bilden kan vara tagen precis när en bomb sprängs. Människorna och bilarna ser ut att “sväva” precis som om de trycks bort av en stark tryckvåg. Staden är i splitter, husen är i ras och det flyger sten

bottom of page